Tècnic en Construcció

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Sortides professionals
    Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector de la construcció, en petites, mitjanes i grans empreses constructores i en Administracions Públiques, ja sigui per compte d’altri o pròpia, desenvolupant treballs d’obra de paleta i/o de formigó per a la construcció, rehabilitació, manteniment i reforma en edificació i obra civil
Mòduls
Accés
Has de complir algun dels següents requisits:
  • – Estar en posessió del Títol de Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria o d’un nivell acadèmic superior.
  • – Estar en possessió d’un Títol Professional Bàsic (Formació Professional Bàsica).
  • – Estar en possessió d’un Títol de Tècnic/a o de Tècnic/a Auxiliar o equivalent a efectes acadèmics.
  • – Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat Polivalent (BUP)
  • – Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a Majors de 25 anys.
  • – Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà (se requerirà tenir, al menys, disset anys, complits dins l’any de realització de la prova).