Tècnic Superior en Projectes d’Obra Civil

Cicle Formatiu de Grau Superior

Sortides professionals
  Aquest professional exerceix la seva activitat en estudis de delineació, estudis d’arquitectura i enginyeria, promotores, empreses de serveis tècnics i consultories, empreses constructores, concessionàries i d’explotació, empreses d’altres sectors les activitats dels quals presenten una marcada incidència territorial amb activitats d’explotació de recursos naturals i Administracions Públiques.
Mòduls
Accés
Tindrà accés l’alumnat que reuneixis algun dels següents requisits:
 • – Estar possessió del Títol de Batxillerat, o d’un certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries del Batxillerat
 • – Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat del Batxillerat experimental.
 • – Estar en possessió d’un Títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà).
 • – Estar en possessió d’un Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o equivalent a efectes acadèmics.
 • – Haver superat el 3r de BUP (Batxillerat Unificat Polivalent).
 • – Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU).
 • – Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.
 • – Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (han de tenir al menys 19 anys dins l’any en què es realitza la prova o 18 per aquelles persones que tenen el títol de Tècnic).
 • – Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a Majors de 25 anys.