Tècnic Superior en Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

Cicle Formatiu de Grau Superior

Sortides professionals
  Aquest professional desenvolupa la seva activitat en les indústries de muntatge i manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids relacionades amb els subsectors de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i producció d’aigua calenta sanitària en el sector industrial i en el sector d’edificació i obra civil.
Mòduls
Accés
Tindrà accés l’alumnat que reuneixis algun dels següents requisits:
 • – Estar possessió del Títol de Batxillerat, o d’un certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries del Batxillerat
 • – Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat del Batxillerat experimental.
 • – Estar en possessió d’un Títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà).
 • – Estar en possessió d’un Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o equivalent a efectes acadèmics.
 • – Haver superat el 3r de BUP (Batxillerat Unificat Polivalent).
 • – Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU).
 • – Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.
 • – Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (han de tenir al menys 19 anys dins l’any en què es realitza la prova o 18 per aquelles persones que tenen el títol de Tècnic).
 • – Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a Majors de 25 anys.