Especialització de Robòtica Col·laborativa

Curs d'Especialització

400h ☀️Horari de matí Enllaç oficial
Sortides professionals
    Exercir la seva activitat en empreses, públiques i privades de tots els sectors productius, tant per compte d’altri com pròpia, exercint el seu treball en l’àrea de disseny, desenvolupament, muntatge, manteniment o consultoria d’activitats relacionades amb la robòtica col·laborativa.
Accés
Has de complir algun dels següents requisits: Si no tens aquesta titulació, però hi ha disponibilitat de places i l’administració competent ho contempla (fins a un màxim del 20 % de les places), pots accedir si compleixes un dels següents requisits:
  • 1r Si tens un títol de Tècnic o Tècnic Superior de Formació Professional diferent dels que donin accés i acredites experiència en l’àrea professional associada al curs.
  • 2n Si tens un títol de Tècnic o Tècnic Superior de Formació Professional diferent dels que donin accés i acredites coneixements previs adequats mitjançant una prova de capacitat, una entrevista personal, una sol·licitud de motivació d’ingrés, currículum, o experiència laboral.
  • 3r Si no ets titulat/a en FP, però pots acreditar coneixements previs que garanteixin la teva competència per a seguir amb èxit el curs d’especialització, mitjançant una prova de capacitat, una entrevista personal, currículum, o experiència laboral. Obtindràs una certificació acadèmica de realització amb aprofitament que substituirà al títol d’Especialista (si el curs és de Grau Mitjà) o al de Màster de Formació Professional (si el curs és de Grau Superior).