Tractament dades

Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d’avaluació als centres d’ensenyaments no universitaris de les Illes Balears

https://drive.google.com/file/d/1xLXoAKDh46kVkBNdjbqEtsreks8gh_mL/view?usp=sharing