Informació general

Vacances i dies no lectius
— Dies festius: 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre, 20 de gener, 28 de febrer i 1 de març.
— Vacances de Nadal: del 23 de desembre al 9 de gener, ambdós inclosos.
— Vacances de Pasqua: del 14 al 24 d’abril, ambdós inclosos.
— Dies no lectius elegits pel Consell Escolar: 11 d’octubre, 7 de desembre i 2 de març

Calendari de reunions d’avaluació

Avaluació inicial i reunions equios docents:
Reunions d’avaluació (ESO, batxillerat i Formació Professional): 19 i 20 d’octubre.

 

Primera avaluació de coneixements:
Reunions d’avaluació (ESO, batxillerat i Formació Professional): 15 i 16 de desembre.
Els butlletins de notes es lliuraran abans de les vacances de Nadal.


Avaluació de seguiment, reunions d’equips docents i altres avaluacions:
Reunions d’avaluació: 1 i 2 de febrer.
L’informe de competències clau per a ESO es lliurarà a partir del 7 de febrer.


Segona avaluació de coneixements (ESO, batxillerat ) :
Reunions d’avaluació: 16 i 17 de març.

Els butlletins de notes es lliuraran a partir del 21 de març.

Segona avaluació de coneixements (Cicles de formació professional bàsica i 1r curs de cicles formatius de grau mitjà i superior) i avaluació final de coneixements (2n curs de cicles formatius de grau mitjà i superior) :

Reunions d’avaluació: 16 i 17 de març.

Els butlletins de notes es lliuraran a partir del 21 de març.


Avaluació final de coneixements:

2n curs de cicles de formació professional bàsica: 27 d’abril.
2n curs de batxillerat: 25 de maig.
ESO, 1r curs de batxillerat, 1r curs de cicles de formació professional bàsica i 1r curs de cicles formatius de grau mitjà i superior: a finals de juny.


Avaluació de l’FCT (2n curs de formació professional bàsica i de cicles formatius de grau mitjà i superior): a finals de juny.


És important recollir les qualificacions finals, tant per conèixer els resultats com per disposar del material per recuperar les matèries pendents.