Procés admissió FP – Llistes DEFINITIVES – Fase 2 – Curs 23-24

Publicació de les llistes DEFINITIVES d’admesos i exclosos.

La matrícula s’ha de fer els dies 21 i 22 de setembre a les oficines del centre
Si no es fa efectiva en aquests dies es perd la plaça.
Enllaç als fulls de matrícula

Llista FPGB

Llista FPGM

Llista FPGS

Llista FP Intensiva GM (abans anomenat DUAL)