Matrícula FP 23-24 : Llistes DEFINITIVES Fase 1 i fulls de matrícula

Llistes definitives
FPGB
GM
GM-Intensiu (Dual)
GS

SORTIR ADMÈS (RESERVAT) A LA LLISTA NO IMPLICA ESTAR MATRICULAT.

ÉS NECESSARI FER LA MATRÍCULA EN ELS DIES INDICATS (19,20 i 21 JULIOL).

SI NO ES FA, PERDEU LA PLAÇA

QUI NO SURTI ADMÉS, POT DEMANAR PLAÇA EN LA FASE 2, DE l’1 AL 7 DE SETEMBRE (TRÀMIT ONLINE).

Fulls de matrícula:

MATRICULA 19, 20 i 21 de juliol

Pels alumnes menors d’edat, les fulles han de ser signades per pare i mare (les dues signatures) o tutor legal.
Matrícula per FP Grau Bàsic
Matrícula per FP Grau Mitjà
Matrícula per FP Grau Superior