Criteris promoció i titulació ESO i Batxillerat curs 21-22

Vos adjuntam els criteris de promoció i titulació d’ESO i Batxillerat pel curs actual, 21-22, que estan vigents en les avaluacions finals d’aquest curs.

Recordau que a ESO ja no hi ha recuperació de setembre i que 2n Batxillerat fa la recuperació a mitjans mes de juny.

En canvi 1r Batxillerat tendrà recuperacions els primers dies de setembre.

Full de criteris