Proves accés a CFGS 2022: Llistes definitives admesos i exclosos-Calendari proves-Estris permesos

Podeu consultar les llistes definitives d’admesos i exclosos al següent enllaç:

Enllaç

Calendari proves

DiaHoraProva
11 de maig16:00-18:00Llengua castellana
Llengua catalana
les dues proves es lliuren
juntes amb un total
de temps de 2 hores
11 de maig18:30-19:30Llengua estrangera1 hora de temps
12 de maig16:00-19:00Proves específiques1,5 hores per cada una
3 hores en total

Estris permesos

Bolígraf, llapis, goma, estris de dibuix (si pertoca) i calculadora no programable

Les proves s’han de lliurar a bolígraf, excepte la prova de Dibuix Tècnic que seria a llapis

Es lliuren tots els fulls, fins i tot els esborranys.

Per fer la prova cal dur el DNI o NIE

Passats 15 minuts de començada la prova no es permetrà l’ingrés. Es prega puntualitat