SOIB: Baremació definitiva formadors per a la formació IFCT0108 MF1208_1

Al següent ENLLAÇ  podeu consular els resultats definitius de la valoració dels candicats a formador per a la formació IFCT0108 MF1208_1

F