Eleccions al Consell Escolar 2023: Calendari

Aquest mes de novembre tenim eleccions al Consell Escolar per renovar parcialment els seus membres.

Les eleccions seran els següents dies:

Sector professorat:
Dimecres 29 de novembre a les 14:05 hores (claustre extraordinari).
Sector pares/mares:
Dimarts 28 de novembre de 19:00 a 20:30 hores.
Sector alumnat:
Dimarts 28 de novembre de 10:00 a 14:00 hores diürn i de 16:00 a 18:00 hores tarda.