Convocatòria d’ajudes per a professorat de Grau Superior, Erasmus+ , per a realitzar mobilitats amb motius d’aprenentatge dins el projecte i la d’associació estratègica 2023-1-ES01-KA131-HED-000126247

S’ofereixen 4 beques pel professorat de Grau Superior per realitzar un curs de formació en algun país
de la Comunitat Europea a alguna de les acadèmies següents:
Europass Teacher Academy
School Education Gateway
Erasmus Learning Academy

Per participar en el projecte, els professor ha d’emplenar l’imprès de Sol·licitud d’inscripció al
procés de selecció que figura a l’annex 1 d’aquesta convocatòria.
Les sol. licituds s’han de presentar enviant un correu a erasmus@iespolitecnic.cat, juntament amb
una fotocòpia del DNI, abans de dia 25 d’octubre a les 24:00 h.