Convocatòria d’ajudes Erasmus+ per a professorat de Grau Mitjà , per realitzar mobilitats amb motius d’aprenentatge dins el projecte i la d’associació estratègica 2023-1-ES01-KA121-VET-000126797 

S’ofereixen 2 beques de professorat, preferentment d’informàtica per a realitzar una estada de ‘Job
shadowing’ de 7 dies de duració dins el marc del projecte 2023-1-ES01-KA121-VET-000126797 a
l’institut ISII “G. Marconi” of Piacenza en Italia.

Per participar en el projecte, els professor ha d’emplenar l’imprès de Sol·licitud d’inscripció al
procés de selecció que figura a l’annex 1 d’aquesta convocatòria.
Les sol. licituds s’han de presentar enviant un correu a erasmus@iespolitecnic.cat, juntament amb
una fotocòpia del DNI, abans de dia 25 d’octubre a les 24:00 h.