Admissió ESO 23-24:Llistes provisionals

Dia 6 de juny es publicaran les llistes provisionals d’admesos.

LLISTA PROVISIONAL