Convocatòria d’ajudes Erasmus+ per a professorat, mobilitat 3 dies a València, en el marc del projecte 2019-1-BE02-KA229-060265_4.