Noves instruccions COVID pel 2022

Benvolgudes famílies i alumnes.

Us adjunt un escrit del Director General de Planificació informant-vos de la situació COVID als centres i les instruccions per a prevenir el contagi.

Os adjunto una circular del Director General de Planificación con información sobre la situación COVID e instrucciones para la prevención del contagio.

Circular

Vos he de recordar que continuam amb la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic, la mascareta obligatòria en tot el centre escolar (aules, passadissos, pati, etc), distància de seguretat i ventilació.

Per això us recomanam que es vengui abrigat ja que hem de tenir les finestres obertes.

Os recuerdo que continuamos  con la limpieza de manos con gel hidroalcohólico, mascarilla obligatoria en todo el centro (aulas, pasillos, patio, etc), distancia de seguridad i ventilación.

Por eso os recomiendo venir abrigados ya que tendremos que tener las ventanas abiertas

Molta salut

Mucha salud