Proves lliures de FP maig 2021:Llistes DEFINITIVES d’admesos-exclosos/Estructura de les proves i criteris d’avaluació/Calendari de les proves

A l’ENLLAÇ trobareu:

  •  llista definitiva d’admesos i exclosos a les Proves Lliures de maig de 2021

  • llista d’assignació de proves a professors (amb email per a consultes)

  • carpetes per a cada cicle amb:

      • estructura de les proves i criteris d’avaluació

      • calendari de les proves

SORT A TOTS

Més informació a la web de FP