Direcció del centre

Representant de l'Ajuntament

Representant CAEB

Representant AMIPA | Pares, mares

Alumnat

Personal no docent (PAS)

Professorat