Team member

Leo Domínguez Mafé

Cap d'Estudis matí

Team member

Enrique Serra Vallés

Cap d'Estudis d'horabaixa i FP

Team member

Juan Guardiola Morillas

Cap d'Estudis adjunt d'ESO

Team member

Joan Marimón Munar

Cap d'Estudis adjunt de Batxillerat

Team member

Carmen Rodríguez Borja

Cap d'Estudis adjunta d'FP