Edificació i Obra Civil

Electricitat i Electrònica

Fusta, Moble i Suro

Instal·lació i Manteniment

Informàtica i Comunicacions

Formació i Orientació Laboral

Orientació

Anglés

Biologia i Geologia

Educació fisicoesportiva

Física i Química

Geografia i Història

Llengua castellana

Llengua catalana

Matemàtiques

Música

Religió

Tecnologia