Les Aula AtecA (Aules de Tecnologia Aplicada) com a element fonamental del Pla de Modernització de la Formació Professional a Espanya impulsat pel Ministeri d’Educació

La creació d’Aules de tecnologia aplicada a Formació Professional és una de les actuacions de caràcter estratègic per a la modernització del sistema de FP a Espanya. Amb la incorporació de la digitalització, la innovació i l’emprenedoria, se’ls assigna un conjunt de recursos que es distribueixen en el marc de cooperació territorial per a la formació, el creixement econòmic i social i l’ocupabilitat

Les Aules Ateca són espais destinats a l’alumnat de Formació Professional, on es posaran en pràctica les accions encaminades al desenvolupament de les xarxes d’aules, desenvolupament de l’aprenentatge actiu i col·laboratiu, desenvolupament de l’aprenentatge entre equips intercentre, desenvolupament dels reptes compartits, desenvolupament dels repositoris d’informació, desenvolupament de la sostenibilitat a l’aula, desenvolupament dels sistemes de reunió amb la MR (realitat mixta) o VR (realitat virtual), i el desenvolupament de la connectivitat entre equips.